Pengedryss fra Overhalla-fondet

Hva har den talentfulle alpinisten Stian Saugestad til felles med Grong klatreklubb og Jøa Skolemusikkorps? Jo, alle har søkt og har fått tildelt penger fra Overhalla-fondet som er initiert av Overhallagruppen.

Et lite industrieventyr

I sterk konkurranse fra utenlandske aktører slår Overhallagruppen seg opp som storkonsern. I landbruksbygda Overhalla i Nord-Trøndelag slås nå flere lokale industribedrifter sammen i én gruppe. Målet er en dobling av omsetningen i løpet av de neste fem årene.