overhalla-gruppen-arnt-ove-amdal

Et lite industrieventyr

Hjørnesteinsbedrift i Overhalla trosser utenlandsk konkurranse og blir storkonsern.

I sterk konkurranse fra utenlandske aktører slår Overhallagruppen seg opp som storkonsern. I landbruksbygda Overhalla i Nord-Trøndelag slås nå flere lokale industribedrifter sammen i én gruppe. Målet er en dobling av omsetningen i løpet av de neste fem årene.

– Det vi ser i Overhalla er et skoleeksempel på hvordan vi i Norge kan utvikle konkurransedyktig og verdiskapende byggevareindustri i distriktene. Bedriftene i Overhallagruppen viser at det er fullt mulig å ha en sterk byggevareindustri i et høykostandsland som Norge, sier administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening, Øyvind Skarholt.

Viktig for norsk økonomi

I Næringslivsmeldingen løfter regjeringen fram bygge- og anleggsindustrien som viktig for norsk økonomi. Næringen omsatte for 130 milliarder kroner i 2012, og sysselsetter mennesker i 93 av landets 428 kommuner. Overhalla Betongbygg er hjørnesteinsbedriften i gruppen og er med på å sette opp Kulturkvartalet i Bodø, hvor også flere utenlandske byggevareaktører var på banen i anbudsrunden. Prestisjebygget har en kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner.

Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens landsforening er glad for at byggevareprodusentene i distriktene har høy lønnsomhet og god omstillingsevne.

– Bedriftene i Overhallagruppen har hatt en vellykket og godt gjennomtenkt utvikling over tid i Nord-Trøndelag. Etter den siste omstillingen plasserer de seg nå som en sterk produsent og leverandør i et krevende marked med sterk internasjonal konkurranse, sier Skarholt.

Omstillingsdyktig byggevareindustri i Overhalla

Tidligere Overhalla Cementvare ble etablert som et familieforetak i 1946, og gikk etterhvert inn på eiersiden i andre selskaper i bygda. Siden den gang har jordbrukskommunen i Nord-Trøndelag vært vitne til et aldri så lite industrielt eventyr, og fredag var altså hjørnesteinsbedriftens reise komplett.

Da lanserte Overhallagruppen AS – en omfattende omprofilering av deres fire bedrifter. Alle får nye navn, og samles under paraplyorganisasjonen. Gruppen inneholder nå Overhalla Betongbygg, Overhalla Hus, Overhalla Transport og Overhalla Mekaniske.

– Vi oppnår en rekke stordriftsfordeler når vi knytter bedriftene tettere sammen. Sammen sitter vi på en svært bred kompetanse på en rekke fagfelt innen betong, tre og stål. Med gode produkter og nye investeringer i moderne teknologi har vi langt på vei oppskriften til suksess og videre vekst, sier eier i Overhallagruppen, Arnt Ove Amdal.

Gruppen har i dag tilsammen 170 ansatte og omsetter for rundt 300 millioner kroner i året. Dette ønsker de å doble de neste fem årene.

Sentral aktør i lokalmiljøet i Overhalla

– Den viktigste faktoren for suksess er de svært dyktige medarbeiderne vi har hos oss. Vi er stolte av heimbygda vår, og vi vil gjerne at flere får øynene opp for ressursene og kompetansen som finnes her. Derfor er rekruttering er en viktig del av jobben som skal gjøres i tida framover, sier eier i Overhallagruppen, Arnt Ove Amdal.

Overhallabedriftene er nemlig en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen. Gruppen kan lokke med en spennende arbeidsplass med mange utfordrende arbeidsoppgaver. Dette gjør at kompetansen blir på stedet – eller kommer tilbake etter endte studier.

– Som så mange steder rundt i Norges kommuner, er det et stort engasjement for hjørnesteinsbedriften i lokalmiljøet. I Overhalla har man rekruttert svært dyktige og entusiastiske fagfolk. Man ser at mennesker blir værende eller vender tilbake til bygda, fordi bedriften har mye å by på, sier Skarholt i Byggevareindustriens forening.