OVERHALLA-FONDET

Overhalla Gruppen har som mål å dele av sitt overskudd med lokale frivillige aktører innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Overhalla Fondet er vårt bidrag til lokalsamfunnet og en ansvarlig næringslivspraksis for Overhalla Gruppen. Ved å dele av vårt overskudd med lokale frivillige krefter, ønsker vi at fondet skal bidra til å styrke samhold og fremme bærekraftig utvikling i regionen. Vi ønsker å bidra til å realisere ideer, fremme innovasjon og styrke fellesskapet.

Vi vil i første omgang dele ut midler fra Overhalla Fondet før vi tar sommerferie i uke 29.

Skriv litt om ditt prosjekt i skjemaet nedenfor.

Alle som søker vil få en tilbakemelding på om de har fått støtte eller ikke.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

SØKNADSFRIST: 31. MAI

Søknad

  • Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, jpg, png, Max. file size: 1 MB.

Betingelser for tildeling av støtte

Overhalla-fondet er en støtteordning til lokale lag og foreninger i Namdalen og på Innherred, som er basert på frivillighet og som ikke har profittstyrt virksomhet.

Vi støtter arrangementer som revyer, teaterforestillinger og festivaler som kommer lokalsamfunnet til gode. Lokale lag og foreninger kan søke støtte til enkeltarrangementer eller støtte til innkjøp av utstyr, drakter, uniformer og lignende. Enkeltpersoner i satsingsfasen av sin karriere innen idrett eller kultur kan også søke om støtte.

Dersom virksomheten din er profittstyrt - der et overskudd går tilbake til enkeltpersoner, gis det ikke støtte. Prosjekter utenfor Namdalen/ Innherred gir vi ikke støtte til i dette fondet. Vi er opptatt av å gi tilbake til vårt lokalområde.

Du kan regne med å få svar før uke 29.

31.mai 2024