SØK OVERHALLA-FONDET

Overhalla Gruppen gir tilbake til Namdalen og Innherred og deler ut inntil en halv million kroner hvert år. Søk om økonomisk støtte til formål innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid. Neste søknadsfrist er 1.mai 2023

Fire industriaktører under samme paraply – samlet på en liten grønn flekk på kartet, milevis unna både sjø, togbane og E6. Midt på den trønderske landsbygda, omgitt av fjell, åkre og lakseelver, er det skapt et industrielt tyngdepunkt med flere hundre arbeidsplasser og omsetning i milliardklassen.

Men, som vi sier i Overhalla – «Kua har også vært kalv en gang». Drømmer er viktige, men om de skal realiseres, er det flere ting som må på plass. For vår del handler det i stor grad om folk. Flinke folk. Kompetente folk.

At folk trives.

De siste åra har Overhalla Gruppen støttet både enkeltpersoner, lag og foreninger med til sammen om lag fem millioner kroner. Vi har bidratt til alt fra håndballdrakter, noter, instrumenter, huskestativ og kunstgressbane. De siste årene har vi støttet over 50 prosjekter i hele Namdalen. I sammenheng med at vi har etablert oss på Verdal ønsker vi også å støtte prosjekter på Innherred.

Årsaken er egentlig rimelig enkel.

Vi trenger levende lokalsamfunn. Der folk trives.

Søk økonomisk støtte til ditt prosjekt innen 1. mai 2023

Søknad

  • Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, jpg, png, Max. file size: 1 MB.

Betingelser for tildeling av støtte

Overhalla-fondet er en støtteordning til lokale lag og foreninger i Namdalen som er basert på frivillighet og som ikke har profittstyrt virksomhet.

Vi støtter arrangementer som revyer, teaterforestillinger og festivaler som kommer lokalsamfunnet til gode. Lokale lag og foreninger kan søke støtte til enkeltarrangementer eller støtte til innkjøp av utstyr, drakter, uniformer og lignende. Enkeltpersoner i satsingsfasen av sin karriere innen idrett eller kultur kan også søke om støtte.

Dersom virksomheten din er profittstyrt - der et overskudd går tilbake til enkeltpersoner, gis det ikke støtte. Prosjekter utenfor Namdalen gir vi ikke støtte til i dette fondet. Vi er opptatt av å gi tilbake til vårt lokalområde.

Du kan regne med å få svar innen tre uker etter søknadsfristen.

Vi har to søknadsfrister i året. 1. april og 1. oktober