PAUSE I OVERHALLA-FONDET

Overhalla Gruppen har hatt som mål å dele sitt overskudd med lokale frivillige aktører innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.
Der er derfor med tungt hjerte at vi nå må legge denne tradisjonen på is.

Det har vært noen utfordrende år for byggebransjen, også for Overhalla Gruppen. Det er mange faktorer som har spilt inn på markedet, blant annet tiden med corona, økte råvarepriser, økte renter, nedgang i nybygg og den foreslåtte innføring av grunnrenteskatt på havbruk med flere.

På grunn av dagens situasjon har vi i Overhalla Gruppen måtte ta noen grep. Noen konsekvenser av dette er at vi har vært nødt til å permittere ansatte, sende hjem innleid arbeidskraft, innføring av innkjøpsstopp m.fl. Med dette som bakteppe er det vanskelig for oss å dele ut midler til frivillige lag og foreninger i år.

Vi kommer tilbake med Overhalla Fondet når det er positive resultater og overskudd å dele ut.

Søknad

  • Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, jpg, png, Max. file size: 1 MB.

Betingelser for tildeling av støtte

Overhalla-fondet er en støtteordning til lokale lag og foreninger i Namdalen som er basert på frivillighet og som ikke har profittstyrt virksomhet.

Vi støtter arrangementer som revyer, teaterforestillinger og festivaler som kommer lokalsamfunnet til gode. Lokale lag og foreninger kan søke støtte til enkeltarrangementer eller støtte til innkjøp av utstyr, drakter, uniformer og lignende. Enkeltpersoner i satsingsfasen av sin karriere innen idrett eller kultur kan også søke om støtte.

Dersom virksomheten din er profittstyrt - der et overskudd går tilbake til enkeltpersoner, gis det ikke støtte. Prosjekter utenfor Namdalen gir vi ikke støtte til i dette fondet. Vi er opptatt av å gi tilbake til vårt lokalområde.

Du kan regne med å få svar innen tre uker etter søknadsfristen.

Det er dessverre ikke noen søknadsfrist pr. nå